Şekerler, kekler ve tatlılar de Rs Virus Was Ist Das

Rs Virus Was Ist Das

Is het RS virus besmettelijk voor volwassenen?

Wie kan een infectie door RS-virus krijgen? – Iedereen kan een infectie door RS-virus krijgen. Sommige mensen hebben meer kans om ziek te worden. Vooral mensen die in groepen bij elkaar zijn, bijvoorbeeld in de kinderopvang of in een verpleeghuis. Sommige mensen worden erger ziek door RS virus:

baby’s jonger dan zes maanden en in het bijzonder baby’s die te vroeg geboren zijn kinderen jonger dan 2 jaar, vooral als ze ook nog een ziekte hebben aan bijvoorbeeld de longen of het hart, of als ze door een ziekte minder afweer hebben. volwassenen die door een ziekte of medicijnen minder afweer hebben, volwassenen met een ziekte aan het hart of de longen, mensen ouder dan 65 jaar.

Je kunt meerdere keren ziek worden van het RS virus.

Hoe gevaarlijk is het RS-virus?

RS virus Bijna alle kinderen maken op jonge leeftijd een infectie door met het RS virus (Respiratoir Syncytieelvirus, ook wel afgekort tot RSV). Het RS virus veroorzaakt infecties van de luchtwegen, zoals neus, keel, luchtpijp en longen. Afhankelijk van de ernst van de infectie lopen de klachten uiteen van neusverkoudheid tot een ernstige benauwdheid. Rs Virus Was Ist Das Het RS virus veroorzaakt bij de meeste gezonde kinderen en volwassenen klachten die lijken op een gewone verkoudheid, met een loopneus, verstopte neus en soms lichte koorts. Voor kinderen onder de twee jaar, en met name baby’s jonger dan zes maanden, kan een infectie met het RS virus gevaarlijk zijn.

 • Bij hen kunnen ook de kleine luchtwegen in de longen gaan ontsteken.
 • De klachten verergeren zich tot veel hoesten, benauwdheid en piepende ademhaling.
 • Door de infectie met het RS virus kunnen de kleine luchtwegen ontsteken.
 • Dit heet bronchiolitis.
 • Hierdoor zwellen de slijmvliezen op en wordt er veel slijm geproduceerd.

De gezwollen slijmvliezen kunnen benauwdheid veroorzaken. Dit komt vooral voor bij jonge baby’s, maar kan ook bij volwassenen voorkomen. Als een jonge baby door benauwdheid te weinig kan drinken of te weinig zuurstof in het bloed kan opnemen, kan dit leiden tot een ziekenhuisopname.

Extra risico lopen baby’s die te vroeg geboren zijn (eerder dan 37 weken zwangerschap) of baby’s jonger dan zes weken. Heeft je baby een ziekte, zoals een ernstige aangeboren hartafwijking, longziekte of afweerstoornis? Hou hem bij verkoudheid dan heel goed in de gaten. Het RS virus veroorzaakt bij volwassenen regelmatig een verkoudheid.

Ouderen of mensen met een verminderde werking van het afweersysteem kunnen er behoorlijk ziek en benauwd van worden. Dan is soms een ziekenhuisopname nodig. Er is momenteel nog geen behandeling voor volwassenen, maar er zijn wel vaccins in ontwikkeling.

Bronchiolitis wordt ook wel ‘verkoudheid in de longen’ genoemd. Bij bronchiolitis zijn de kleinste luchtwegen die naar de longblaasjes voeren, ontstoken. Dit is niet hetzelfde als een ontsteking van de grotere luchtwegen. Dat heet bronchitis. Zijn ook de longblaasjes aangedaan, dan gaat het om een longontsteking.

Er zijn ook andere virussen die bronchiolitis veroorzaken, maar het RS virus is in 70 procent van de gevallen de oorzaak. Op tweejarige leeftijd heeft 95 procent van de kinderen antistoffen tegen het RS virus. In Nederland worden jaarlijks 1.500 – 2.000 kinderen opgenomen in het ziekenhuis vanwege besmetting met het RS virus.  Gaat het gesnotter, het hoesten en de kortademigheid bij jouw kind maar niet over? Het komt vaak voor dat jonge kinderen het RS virus of een longontsteking oplopen.

Hoe weet je of je het RS-virus hebt?

Hoe verloopt een RS -sneltest? De verpleegkundige brengt een wattenstaafje achterin de neusholte en draait dat licht heen en weer. Dit slijm wordt in het laboratorium onderzocht om aan te tonen of het RS – virus aanwezig is of niet. Meestal is de uitslag na 2 uur bekend.

Hoe behandel je RS-virus?

Wat zijn symptomen van RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel) -virusinfectie? – De tijd tussen besmetting en de eerste ziekteverschijnselen van RS-virus varieert van 2 tot 8 dagen. De meest voorkomende klachten zijn een neusverkoudheid en hoesten.

 • Een eerste infectie op baby- en peuterleeftijd kan ernstig verlopen en gepaard gaan met koorts, benauwdheid door ontsteking van de kleine luchtwegen (bronchiolitis) of longontsteking.
 • Daarnaast kan een RS-virusinfectie oorontsteking bij kinderen veroorzaken.
 • Bij een volgende infectie zijn de symptomen meestal mild, maar griepachtige klachten komen ook voor.

Bij ouderen met zwakke gezondheid en bij mensen met een onderliggende hart- of longaandoening neemt de kans op complicaties, zoals longontsteking, toe. Behandeling van een RS-virusinfectie is in de meeste gevallen niet nodig. Veelal verdwijnen de klachten vanzelf na een paar dagen tot een week.

Iemand erg benauwd is; Iemand hoge koorts heeft (hoger dan 39 graden); Iemand langer dan 3 dagen koorts heeft; Een kind jonger dan 3 maanden koorts heeft; Kinderen tot 1 jaar niet goed drinken of eten.

Wat kun je doen tegen RS-virus?

Behandeling van het RS virus Er is geen specifieke behandeling tegen het RS virus. Ter geruststelling: de meeste infecties verlopen mild en gaan vanzelf over. Oók bij de meeste baby’s en kinderen onder de twee jaar. Zij kunnen gewoon thuis blijven. Voor kinderen met een verhoogd risico is een vaccin beschikbaar. Rs Virus Was Ist Das Het blijft belangrijk dat je je kind goed in de gaten houdt als hij verkouden lijkt. Worden de klachten ernstig, dan wordt hij wél opgenomen in het ziekenhuis. Het herstel van de infectie met het RS virus kan zeker twee weken duren. Dit hangt natuurlijk af van de ernst van de ziekte.

 • Het RS-virus kan soms leiden tot een bronchiolitis: een ontsteking van de kleine luchtwegen.
 • Bij een ernstige bronchiolitis wordt je kind opgenomen in het ziekenhuis.
 • Het besluit om je kind op te nemen komt vaak als een verrassing.
 • Dit is voor jou en je kind best moeilijk, zonder enige voorbereiding.
 • Wees eerlijk tegen hem.

Vertel dat hij ziek is en dat de mensen in het ziekenhuis hem beter gaan maken. Het is goed om te vertellen wat hij kan verwachten, zoals onderzoeken door de arts, infuus en extra zuurstof. Als je kind erg ziek is, eet en drinkt hij waarschijnlijk minder.

Belangrijk is dat je kind voldoende vocht binnenkrijgt, want uitdroging is gevaarlijk voor jonge kinderen. Probeer regelmatig extra vocht aan te bieden. Als het kind is uitgedroogd en zelf onvoldoende kan drinken, dan wordt een maagsonde aangebracht. Dit is een slangetje dat via de neus rechtstreeks naar de maag loopt.

Je kind krijgt vocht binnen via de sonde. Vocht toedienen kan eventueel ook via een infuus. In het ziekenhuis wordt de hoeveelheid zuurstof in het bloed van je kind gemeten. Als die te laag is, krijgt hij zuurstof toegediend met een zuurstofbrilletje. Dit zijn twee kleine, korte sprietjes in zijn neusgaten waardoor extra zuurstof wordt geblazen.

Is dit nog onvoldoende, dan krijgt hij een kapje over zijn mond en neus om zuurstof toe te dienen. Het ziet er misschien niet prettig uit, maar het brengt direct verlichting. In het ziekenhuis komt er veel op jou en je kind af. Belangrijk is dat je rustig blijft en dat je kind je kan vertrouwen. Knuffel hem als dit kan en praat tegen hem.

You might be interested:  Brief Verschicken Wo Kommt Was Hin

Ook al begrijpt hij het nog niet helemaal. Je stem geeft hem vertrouwen en een gevoel van veiligheid. Geef je borstvoeding, ga hier dan vooral mee door. Moedermelk bevat belangrijke antistoffen. Natuurlijk zorg je voor zijn vertrouwde spulletjes van thuis.

 1. Zijn knuffel, speen en een fijn pyjamaatje bijvoorbeeld.
 2. Zorg ervoor dat deze gewassen en dus virusvrij zijn.
 3. Een ziekenhuisopname heeft impact op een kind.
 4. Een vreemde omgeving, onderzoeken en artsen.
 5. Hierdoor kan je kind van slag raken.
 6. Als hij weer naar huis mag, kan hij erg aanhankelijk zijn.
 7. Hij slaapt onrustig en kan nare dromen hebben.

Dit gaat weer over. Zeker met een beetje extra aandacht van jou als ouder. Je kunt met je kind praten over zijn ervaringen. Er zijn boekjes verkrijgbaar over dit onderwerp. Vraag ernaar in het ziekenhuis of kijk in de bibliotheek. Valt je kind in een van de risicogroepen? Dan krijgt hij van oktober tot maart beschermende antistoffen toegediend.

Geboren is vóór 28 weken zwangerschap. In oktober is hij onder de één jaar. Geboren is na een zwangerschapsduur van 29 t/m 32 weken. In oktober is hij onder de zes maanden. Een ernstige aangeboren hartafwijking heeft. Te vroeg geboren is én een blijvende longziekte heeft. Je kind is hier tot zes maanden vóór oktober nog medisch voor behandeld. Ook is hij onder de twee jaar. Een afweerstoornis heeft en onder de één jaar is. Taaislijmziekte (Cystic Fibrosis) heeft.

: Behandeling van het RS virus

Kan een kind overlijden aan RS-virus?

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen – Met dit onderzoek wordt gekeken waarom sommige kinderen ernstiger ziek worden door het RS-virus dan andere kinderen. Het onderzoek is erop gericht om te kijken naar risicofactoren voor het krijgen van een ernstige RS-virusinfectie waarvoor ziekenhuisopname noodzakelijk is.

We vergelijken kinderen die met een ernstige RS-virusinfectie opgenomen zijn in het Wilhelmina Kinderziekenhuis met kinderen die wel besmet zijn met het RS-virus, maar niet opgenomen zijn in het ziekenhuis. Deze laatste groep kinderen vinden we via de huisartsenpraktijken en huisartsenposten. Kinderen onder de één jaar met een verkoudheid door het RS-virus kunnen meedoen aan dit onderzoek.

We zullen altijd eerst bepalen of de verkoudheid veroorzaakt wordt door het RS-virus. Dit kan door het testen van wat snot of neusslijmvlies. Het onderzoek richt zich op het verzamelen van lichaamsmateriaal (neusslijm, wangslijmvlies, bloed, urine en ontlasting).

 • In het lichaamsmateriaal wordt gekeken of bepaalde stofjes (ook wel biomarkers genoemd) kunnen voorspellen welke kinderen meer kans hebben op een ernstige RS-virusinfectie.
 • Ook wordt door middel van vragenlijsten gekeken naar andere risicofactoren.
 • Met deze informatie hopen we in de toekomst te kunnen bepalen welke kinderen een grotere kans hebben op een ernstige infectie met het RS-virus.

Het onderzoek wordt in een Europees samenwerkingsverband van academische ziekenhuizen uitgevoerd en heeft de naam RESCEU, dit staat voor: RE spiratory S yncytial Virus C onsortium EU rope. Spanje en het Verenigd Koninkrijk zijn de andere twee deelnemende landen aan het RESCEU case-control onderzoek.

Welke leeftijd komt RS-virus voor?

Wat is het RS-virus? – Het Respiratoir Syncytieel Virus (RS-virus) is de meest voorkomende oorzaak van (ernstige) luchtweginfecties bij baby’s en kinderen onder de vier jaar. Het virus komt in de wintermaanden veel voor. Bijna ieder kind is voordat het drie jaar is, besmet geweest met dit virus.

Hoe lang duurt het RSV virus?

Beloop – Na gemiddeld vijf tot tien dagen gaan de benauwdheid, de zagende en piepende ademhaling en de voedingsproblemen langzaam over. Het hoesten kan best lang aanhouden. In het eerste jaar na een bronchiolitis hebben sommige kinderen bij verkoudheid klachten die op astma lijken.

Hoe klinkt een RSV hoest?

Voorkomen van verspreiding – Het voorkómen van verspreiding binnen een gezin, schoolklas of crèche is vrijwel onmogelijk. In het ziekenhuis proberen we dat te voorkomen door kinderen met bronchiolitis op een isolatiebox te verplegen en draagt het personeel handschoenen en schorten over de kleding.

 1. Bij het verlaten van de kamer moet je de handen met handenalcohol nat maken (blauwe pompje op of direct buiten de kamer).
 2. Het kind moet op de kamer blijven, en ook eventueel speelgoed mag niet van de kamer af.
 3. Broertjes en zusjes van één jaar of ouder mogen op bezoek komen.
 4. Als ze eenmaal bij het patiëntje binnen zijn geweest mogen ze niet meer op de rest van de afdeling komen en moeten na het bezoek direct naar huis.

Lees meer Iedere baby of peuter kan een bronchiolitis krijgen. In het algemeen kun je stellen dat hoe jonger het kind is, hoe groter de kans dat het zo ziek wordt dat opname in het ziekenhuis nodig is. Kinderen die prematuur geboren zijn, een longziekte of een aandoening aan het hart hebben en kinderen met het syndroom van Down zijn kwetsbaarder en hebben meer kans om in het ziekenhuis opgenomen te worden vanwege bronchiolitis.

 • Inderen die regelmatig in contact komen met sigarettenrook hebben ook meer risico hierop.
 • Verreweg de meeste kinderen worden alleen verkouden vaak met wat koorts en hebben oorpijn of keelpijn.
 • Het lijkt een soort ‘griep’ die na ongeveer een week weer minder wordt.
 • Sommige kinderen – naar schatting 10% – krijgt hierbij ook een ontsteking van de lagere luchtwegen.

Omdat dan de kleinste takjes (=de bronchioli) van de luchtwegen zijn ontstoken (=itis) wordt het ziektebeeld bronchiolitis genoemd. Kinderen met bronchiolitis moeten erg hoesten, klinken vol door slijm en kunnen erg benauwd zijn. Dit laatste is te zien aan een snellere ademhaling, intrekkingen op de borst en het op en neer bewegen van de neusvleugels.

 1. Ook kan het zuurstofgehalte in het bloed verlaagd zijn.
 2. Daarnaast is er vaak koorts en voelt het kind zich grieperig.
 3. Hoesten is de eerste dagen vaak pijnlijk.
 4. Inderen willen minder drinken of weigeren zelfs alle voeding.
 5. Bij baby’s onder de 3 maanden kan het soms beginnen met koorts, geprikkeld gedrag en slecht drinken.

Sommige heel jonge baby’s kunnen korte ademstops (= apneu) hebben en blauw aanlopen. Krijgt je kind benauwdheid na een RSV infectie? Een deel van de kinderen die vanwege bronchiolitis opgenomen was in het ziekenhuis zal hierna bij een volgende verkoudheid opnieuw benauwd zijn.

Dit uit zich door klachten van hoesten, vol zitten en een piepende ademhaling. Vaak kunnen deze symptomen met luchtwegverwijders (Salbutamol pufje) wat worden verminderd. Als ouder kun je hier niet veel aan doen. Wel is het belangrijk je kind weg te houden van sigarettenrook. Lees meer Bijna alle kinderen onder de 2 jaar maken dit een keer door.

Bij sommige kinderen ontstaat bronchiolitis, een ontsteking van de kleinste takjes van de luchtwegen (de bronchioli). Kinderen met bronchiolitis moeten erg hoesten, ze klinken vol door veel slijm en kunnen benauwd zijn. Dit laatste ziet u doordat de ademhaling sneller is en aan de intrekkingen van de borst en het op en neer bewegen van de neusvleugels.

 1. Ook kan het zuurstofgehalte in het bloed laag zijn.
 2. Daarnaast is er vaak koorts en het kind voelt zich grieperig.
 3. Bij zuigelingen onder de 3 maanden kan het soms beginnen met koorts, geprikkeld gedrag en slecht drinken.
 4. Sommige heel jonge zuigelingen kunnen korte ademstops (= apneu) hebben en blauw aanlopen.

Hoewel bepaalde virussen makkelijk kunnen worden getest door wat slijm af te nemen achter uit de neus, heeft het meestal geen gevolgen voor de behandeling. Alleen bij twijfel over de diagnose zal gekozen worden voor een test.

You might be interested:  Was Ist Ein Point Of Care Test

Waar begint RS-virus mee?

Symptomen van het RS virus Een infectie met het RS virus is niet direct herkenbaar bij je kind. Het begint vaak met een loopneus of lichte temperatuursverhoging, zoals bij een gewone verkoudheid. Hij is verder niet echt ziek. Merk je dat je kind na een paar dagen gaat hoesten en het benauwd krijgt? Dan is het verstandig om de huisarts te waarschuwen. Rs Virus Was Ist Das Baby’s en kinderen jonger dan twee jaar kunnen het na een paar dagen zo benauwd krijgen dat zij hun neusvleugels wijd open sperren. Dit heet neusvleugelen. Vaak gaat dit gepaard met slecht eten en drinken. Soms ademt je kind piepend of zagend. In de meeste gevallen heeft hij verhoging ( minder dan 38 graden), maar geen hoge koorts.

Bij inademen trekt de huid tussen de ribben naar binnen, dit gebeurt als je baby benauwd is. Je kind stopt soms opeens een paar seconden met ademen. Sufheid: je baby lijkt slaperig en is moeilijk wakker te maken.

Kinderen met een worden eerder in het ziekenhuis opgenomen. Het RS virus kan worden aangetoond in het snot. Met een slangetje met zout water wordt wat snot uit de neus van je kind gezogen. Na laboratoriumonderzoek is de uitslag binnen een paar uur bekend.

 • Het RS virus kan (net als andere virussen) leiden tot bronchiolitis.
 • Het kind wordt dan ernstig ziek, en de kleine luchtwegen in de longen raken ontstoken.
 • Deze ontsteking noemen we een bronchiolitis.
 • In de  van je kind is vooral de diagnose bronchiolitis belangrijk en niet per se welk virus dit veroorzaakt.

Kinderen die voor een RS virusinfectie in het ziekenhuis hebben gelegen, kunnen hier nog lang last van houden. De helft van alle opgenomen kinderen heeft in de eerste jaren erna geregeld last van een piepende ademhaling. Gaat het gesnotter, het hoesten en de kortademigheid bij jouw kind maar niet over? Het komt vaak voor dat jonge kinderen het RS virus of een longontsteking oplopen.

Hoe komt een kind aan RS-virus?

Verkoudheid bij kinderen: heeft mijn kind het RS-virus? Kinderen zijn regelmatig verkouden, dat hoort nu eenmaal bij kind zijn. In de meeste gevallen gaat die verkoudheid vanzelf weer over. Krijgt je kind na een paar dagen verkoudheid nog meer klachten zoals koorts, een piepende en/of snelle ademhaling? Of ademt je kind soms ineens een paar seconden niet? Dan is je kind misschien besmet met het RS-virus.

 • Wat het RS-virus precies is, hoe je het herkent en wat je er tegen kunt doen? Dat lees je in deze blog! Spring snel naar: Het RS-virus is een afkorting van Respiratoir Syncytieel virus.
 • Het veroorzaakt een infectie van de luchtwegen: de keel, neus, longen en luchtpijp.
 • Bijna alle kinderen krijgen op jonge leeftijd een keer te maken met deze,

Dat gebeurt vooral in de periode van november tot maart. Ook op latere leeftijd kun je met het virus besmet raken. Een infectie met het RS-virus begint met een verkoudheid. Je kind begint te hoesten en te snotteren. Na een paar dagen kan het RS-virus voor ergere klachten zorgen.

; een snelle, piepende ademhaling; niet goed drinken; ; tijdens het inademen, trekt de huid tussen de ribben naar binnen; ineens een paar seconden niet ademen; neusvleugelen: de neusvleugels bewegen mee met de ademhaling; sufheid en moeilijk wakker worden; rondom de mond en onder de nagels kleurt de huid grijs/blauw.

Het RS-virus kan aan je kind worden overgedragen door besmettelijke druppeltjes slijm, speeksel en snot. Die verspreiden zich in de lucht, via speelgoed of handen door bijvoorbeeld niezen, hoesten of praten. Je kind raakt besmet als:

Je kind het virus inademt, of op een andere manier druppeltjes van besmet speeksel in de mond of neus krijgt (bijvoorbeeld door speelgoed in de mond te stoppen waar het virus op zit). Als speeksel van iemand die het RS-virus heeft in het oog van je kind komt. Het virus via de handen (van je kind of van een ander) in de mond of neus terecht komt.

Als je kind besmet wordt, krijgt het ongeveer na twee tot acht dagen de eerste klachten. Vervolgens is je kind zelf meestal een week besmettelijk voor anderen. Kinderen jonger dan twee jaar zijn meestal langer besmettelijk, soms zelfs vier weken. Een besmetting met het RS-virus voorkomen is haast onmogelijk.

Zorg dat je zo min mogelijk je eigen neus en mond of de neus en mond van je kind aanraakt. Moet je hoesten of niezen? Bedek dan je mond en neus. Leer ook je kind om de mond en neus te bedekken tijdens het hoesten en niezen. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi ze weg als je ze één keer hebt gebruikt. Was regelmatig je handen met water en zeep. Laat ook je kind regelmatig de handen wassen.

Een besmetting met het RS-virus is helaas bijna niet te voorkomen. De volgende tips kunnen je kind helpen om de klachten wat te verlichten:

Je kind hoeft niet in bed te blijven liggen, maar zorg wel dat het genoeg rust krijgt zodat het lichaam kan herstellen. Zorg dat je kind genoeg drinkt wanneer het koorts heeft om uitdroging te voorkomen. Trek je kind dunne kleding aan die niet te strak zit, zodat het lichaam de warmte goed kwijt kan. Als je kind het koud heeft, kun je het natuurlijk tijdelijk wat warmer aankleden of een dekentje geven. Je kunt je kind eventueel een paracetamol geven als het zich ziek voelt of slecht drinkt.

Er zijn geen antibiotica die helpen tegen het RS-virus. Je kind herstelt meestal vanzelf weer, net zoals bij een gewone verkoudheid. Is je kind benauwd? Bel dan altijd meteen de huisarts of huisartsenpost. Hoe herken je een benauwdheid?

Een snelle, piepende ademhaling; tijdens het inademen trekt de huid tussen de ribben naar binnen; ineens een paar seconden niet ademen; neusvleugelen: de neusvleugels bewegen mee met de ademhaling; sufheid en moeilijk wakker te maken; rondom de mond en onder de nagels kleurt de huid grijs/blauw.

Wil je een afspraak maken met je huisarts? Bekijk onze, : Verkoudheid bij kinderen: heeft mijn kind het RS-virus?

Wie krijgt RS-virus?

Besmetting met het RS virus Hamburger Menu Het RS virus is erg besmettelijk. Het wordt overgebracht door kleine druppeltjes in de lucht of via lichamelijk contact. Je kunt een ander besmetten door te niezen of hoesten, maar ook via de handen wordt het makkelijk overgedragen. Het virus kan ook urenlang overleven op voorwerpen zoals speelgoed, leuningen en zakdoeken. Rs Virus Was Ist Das Heb je meerdere kinderen? Dan kan het ene kind het andere gemakkelijk besmetten. Ook op de crèche of peuterspeelzaal kan je kind met het virus in aanraking komen. Je kunt op zich dus weinig doen om besmetting te voorkomen. Meestal is het RS virus onschuldig, maar let op de symptomen.

Vroeg geboren kinderen (jonger dan 37 weken) in het eerste levensjaar Kinderen jonger dan zes weken Kinderen met een bepaalde ziekte, zoals ernstige aangeboren hartafwijking, longziekte of afweerstoornis Roken bij je baby maakt hem vatbaarder voor het RS virus

Rs Virus Was Ist Das Eaen kreeg met zeven weken het RS virus Als je kind een infectie met het RS virus heeft doorgemaakt, dan biedt dat geen blijvende bescherming. Dit betekent dat het RS virus hetzelfde seizoen of in de jaren erna kan terugkomen, maar meestal in een mildere vorm. Disclaimer menu Logomenu : Besmetting met het RS virus

Kun je het RS-virus 2 keer krijgen?

Terugkeer RS-virus – Kinderen kunnen het RS-virus nog een keer krijgen. Meestal worden ze daar minder ziek van. Een opname in het ziekenhuis is dan meestal niet meer nodig.

You might be interested:  Was Bedeutet Kauf Auf Rechnung

Kan je 2 keer na elkaar RSV krijgen?

Kan mijn kind opnieuw RSV krijgen? – Hoewel het mogelijk is dat een kind opnieuw een RSV-infectie oploopt, is het zeer waarschijnlijk dat de symptomen veel minder ernstig zijn dan de eerste keer.

Hoe lang blijft het virus in je lichaam?

Het coronavirus houdt ons al maanden in zijn greep. Wat is een virus? Hoe gedraagt het zich? Loert het naar ons lichaam vanaf supermarktwagentjes en postpakketjes? Hoe zorg je dat het virus je niet ziek maakt? Internist-infectioloog en viroloog Eric van Gorp van het Erasmus MC legt het uit. “Een virus heeft het celmechanisme van een levend organisme nodig – een mens of dier – om te kunnen delen en overleven. Geen enkel virus kan dat zelf.” Er zijn virussen die bij een gastheer terechtkomen via voedsel en water of knaagdieren. Andere virussen doen dat via muggen, via lucht, door seks of aanraking.

Die laatste is de voorkeursroute van een grote groep virussen waar het coronavirus onder valt. Het coronavirus verspreidt zich via de lucht en via contact, maar kan ook overleven op andere oppervlakten dan de huid. ”Het is moeilijk om aan te geven hoe lang een virus dat volhoudt”, zegt de viroloog. ”Er wordt onderzoek naar gedaan in laboratoria, maar dat gebeurt onder bepaalde condities en die zien er in de grote wereld anders uit.” Over het algemeen geldt dat een virus enkele uren tot enkele dagen kan overleven.

”Die tijdsduur is afhankelijk van factoren zoals temperatuur en luchtvochtigheid.” Afhankelijk van de transmissieroute die het virus kiest, moet je specifieke maatregelen nemen om besmetting en verspreiding te voorkomen.

Kan je als volwassene RSV krijgen?

Mogelijk omdat RSV op volwassen leeftijd vaak een mild of a-symptomatisch beloop heeft.

Hoe weet je of een baby het benauwd heeft?

2. Kijk en luister naar uw kind – De eerste signalen van een benauwdheid zijn over het algemeen: hoesten, piepen, snel ademen en een snelle hartslag. Eten en drinken gaat vaak moeizaam, en het kind is humeurig of wil niet spelen. Vaak kunt u ook aan de houding van uw kind zien of er sprake is van benauwdheid.

intrekken van de borstkas tussen de ribben of in de hals bij inademing; als uw kind slechts één of twee woorden kan zeggen tussen twee ademteugen.

Waarom wordt een kind met RSV opgenomen op de kinder intensive care?

De volgende regels helpen besmetting met het RS-virus voorkomen: –

 • Handen wassen met warm water en zeep voordat de baby wordt aangeraakt. Niet dicht in de buurt van de baby komen in geval van verkoudheid of koorts. Zonodig kunt u een mondkapje gebruiken.
 • Denk eraan dat RSV-infectie kan worden verspreid door de baby te kussen. Knuffel uw baby voorzichtig of streel in plaats daarvan het hoofdje van uw baby.
 • Probeer andere kleine kinderen uit de buurt van uw baby te houden. Dit is voor kleine kinderen moeilijk te begrijpen. U kunt daarom bijvoorbeeld in huis een ‘eigen plek’ voor andere kleine kinderen inrichten waar ze rustig kunnen spelen.
 • Rook nooit in de buurt van de baby.
 1. RSV is een zeer besmettelijk virus.
 2. RSV vormt een bedreiging voor baby’s en kleine kinderen, vooral voor: te vroeg geboren baby’s – baby’s met een longaandoening of een hartafwijking – baby’s met een slecht functionerend afweersysteem
 3. RSV kan ernstige infecties aan de luchtwegen veroorzaken. Dit kan betekenen dat uw baby in het ziekenhuis moet worden opgenomen, mogelijk zelfs op de ‘Intensive Care’ afdeling.
 4. RSV kan luchtwegklachten veroorzaken die jarenlang blijven bestaan.
 5. Gelukkig zijn preventieve maatregelen mogelijk: indien uw kindje risico loopt, volg dan de regels in dit boekje op om de kans op besmetting van uw baby te beperken, hoe lastig dat soms ook zal zijn. of informeer bij uw (kinder-)arts naar maatregelen en medicijnen, zoals Synagis® voor specifieke risicogroepen.

Net als griep of verkoudheid is het RS-virus te bestrijden door het kind goed te laten uitzieken en de symptomen te bestrijden. Bij erge benauwdheid zal de huisarts waarschijnlijk neusdruppels en/of inhalatiemiddelen voorschrijven. Baby’s met een ernstige RS-virusinfectie worden behandeld in het ziekenhuis.

Om ervoor te zorgen dat het kind weer beter kan ademen, krijgt het medicijnen die in de vorm van een spray worden toegediend. De spray zorgt ervoor dat de slijmvliezen slinken en het slijm oplost. Dit sprayen wordt vernevelen genoemd. Vaak wordt er ‘proefverneveld’. Wanneer dit niet helpt wordt er verder niet verneveld.

Soms heeft een kindje extra zuurstof nodig. In het ergste geval moet het kind worden beademd. Dat komt maar heel weinig voor. Baby’s die door het virus slechter zijn gaan drinken, krijgen meestal een infuus of een sonde (een slangetje in de neus naar de maag) om ervoor te zorgen dat ze toch genoeg voedingsstoffen naar binnen krijgen.

Het kind wordt in het ziekenhuis vaak in een aparte ruimte verpleegd. Ook gelden speciale hygiënische maatregelen voor artsen en verpleegkundigen, zoals het aantrekken van schorten en extra handen wassen na de verzorging van het kind. Zo wordt voorkomen dat zij het virus op anderen overdragen. Hoewel de behandeling op dit moment dus beperkt is tot het bestrijden van de symptomen, wordt wel onderzoek gedaan naar een medicijn dat het virus uitschakelt.

Voor actuele informatie kunnen we u verder nog verwijzen naar het landelijk secretariaat van de Vereniging van Ouders en Couveusekinderen (VOC) Postbus 1024, 2260 BA Leidschendam Tel.: (070) 3862535 Fax: (070) 3864843 Internet: www.couveuseouders.nl E-mail: [email protected] In het St Jansdal kunt u met uw vragen terecht op de Kinderafdeling, telefoonnummer (0341) 463750 Uitgave: Patiëntencommunicatie Vormgeving: PR&Communicatie Harderwijk, mei 2017 CAZ KI 27.05.17 De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Kan je als volwassene RSV krijgen?

Mogelijk omdat RSV op volwassen leeftijd vaak een mild of a-symptomatisch beloop heeft.

Wat zijn symptomen van RS-virus bij volwassenen?

RS-virus en de behandeling met Palivizumab ​Het Respiratoir Syncytieel Virus, kortweg RS-virus of RSV, is een virus dat infecties van de luchtwegen veroorzaakt. Bij zuigelingen kan dit leiden tot veel hoesten, benauwdheid, piepende ademhaling en slecht drinken.

Palivizumab is een medicijn dat speciaal bedoeld is voor baby’s met een verhoogd risico op RSV. Hier leest u meer over het virus en de behandeling met Palivizumab. Het Respiratoir Syncytieel Virus, kortweg RS-virus of RSV genoemd, is een veel voorkomend virus dat infecties van de luchtwegen (neus, keel, luchtpijp, longen) veroorzaakt.

Het RS-virus komt het meest voor in de herfst en winter, met het begin van optreden in oktober/november en de laatste infecties in maart/april. De piekperiode is meestal in december/ januari. Volwassenen krijgen vooral verkoudheidsverschijnselen, maar zuigelingen en jonge kinderen kunnen er erg ziek van worden.

Wat te doen bij RS-virus volwassenen?

Het RS-virus is het meest voorkomende verkoudheidsvirus bij kinderen. Bij baby’s kan het tot ernstige ziektes leiden zoals een longontsteking of een ontsteking van de kleine luchtwegen. Daarnaast kan het voor kinderen onder twee jaar gevaarlijker zijn.

 1. Door infectie met het virus krijgen kinderen last van benauwdheid waardoor zij weinig kunnen drinken of te weinig zuurstof in het bloed kunnen opnemen.
 2. Dit kan dan leiden tot een ziekenhuisopname.
 3. Als uw baby een aangeboren ziekte heeft, zoals een hartafwijking of afweer stoornis, is het extra belangrijk om uw baby bij een verkoudheid goed in de gaten te houden.

Volwassenen of oudere kinderen kunnen het RS-virus ook oplopen. Bij hen lijken de klachten meer op een verkoudheid. Echter kunnen mensen die ouder zijn of een verminderd afweersysteem hebben, wel behoorlijk ziek en benauwd worden. Overzicht gezondheidsklachten

Related Post

Adblock
detector